2. listopadu 2015 Fakulta strojní ČVUT v Praze spouští svoje nové webové stránky v češtině na adrese www.fs.cvut.cz . Spuštění anglické jazykové verze je plánováno na začátek prosince 2015.

Součástí nových webových stránek FS je i příprava na dokončení projektu webové části univerzitní recepce. Proto jsou vytvořeny odpovědi na často kladené otázky – FAQ pro jednotlivé oblasti (Zájemci o studium, Studium a jeho jednotlivé složky, Zaměstnanci atd.). Tyto odpovědi můžete nalézt na stránce https://helpdesk.fs.cvut.cz/faq/search a nové dotazy můžete klást na stránce https://www.fs.cvut.cz/zamestnanci/informace-o-sluzbach/cps/helpdesk/ .

Velká část nových stránek je generována automaticky z databází informačního systému ČVUT (KOS, VVVS, Usermap), proto případně chybějící zobrazení informací je třeba doplnit do těchto databází. Návody najdete právě na stránce helpdesku – FAQ.

Doufám, že nové webové stránky Fakulty strojní ČVUT v Praze přispějí k lepší propagaci fakulty a k přehlednému nalezení důležitých informací.