Něco málo o vyučujícím

Ing. Mgr. Jakub Jura (nar. 1978), je absolventem inženýrského studijníhoprogramu Přístrojová a řídicí technika, bakalářského studijního programu Automatizační a informační technika a studijního zaměření Biomedicína na Strojní fakultě ČVUT v Praze, kde dále studuje doktorský studijní program, obor Technická kybernetika. Dále je absolventem jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně. Odborným zájmem je distribuované řízení, diagnostika chyb, holonické systémy a modelování dynamických systémů v psychologii a komunikační psychologie a hypnoterapie.


Osobní stránka:
http://users.fs.cvut.cz/~jura/


Další stránky, které jsem kdysi vytvářel:

Stránky ČTU TK Káňata, Ing. Jakub Jura, 1999 - současnost.
 • http://kanata.cz/
 • http://kanata.vysehrad.org/
  Stránky o HMS (Holonických výrobních systémech), Ing. Jakub Jura, 2000
 • http://www.holon.ic.cz
  Stránky o generátoru deterministického chaosu - Rosslerově oscilátoru, Ing. Jakub Jura, 1999
 • http://www.mujweb.cz/veda/rossler/
  Stránky o hře pořádané Pražskou oblastí ČTU, Mazal, Krupp, 2007
 • http://praha.tabornici.cz/zahradnik/
  Server TOKENELEK, Jakub Jura, 2008/2009
 • http://tokenelek.fsid.cvut.cz/
  Web laboratoře 109, Jakub Jura, 2008
 • http://iat.fs.cvut.cz/109/
  Web předmětu Projektování informačních systémů, Jakub Jura, 2007
 • http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/pis/
  Web předmětu Inženýrská psychologie, Jakub Jura, 2007
 • http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/ing-psych/
  Psychoterapie, psychologie a hypnoterapie, Jakub Jura, 2009
 • http://psychoterapie-jura.cz