logo předmětu

Cognitive Science


Psychologie, filosofie, antropologie, umělá inteligence, jazykověda, neurovědy, neurofyziologie, neuroanatomie.

Novinky

V zimním semestru 2010 probíhá výuka ve čtvrtek od 18 do 21 h (jednou za 14 dní) v laboratoři 109.

Úvodem

Kognitivní věda je multidisciplinární obor jehož předmětem zkoumání je kognice – poznání, event. poznávací procesy. Kognitivní věda je relativně volné sdružení složené především z filosofie, lingvistiky, psychologie, umělé inteligence, antropologie a neurověd.

Základní informace

  • Rozsah: 0 + 2
  • Ukončení: z
  • Vyučující: Ing. Mgr. Jakub Jura
  • Garant: Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.
  • Semestr: zimní
  • Kód: 2376011
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2010