logo předmětu

Kognitivní věda


Psychologie, filosofie, antropologie, umělá inteligence, jazykověda, neurovědy, neurofyziologie, neuroanatomie.

Články o kognitivní vědě

o Ivan M. Havel a Jozef Kelemen, 1996
Proč se zajímat o kognitivní vědu?: předmluva k českému překladu knihy P. Thagarda
http://ui.fpf.slu.cz/persons/Kelemen/oKnihach/PredmluvakThagardovi.pdf
Předmluva k českému vydání knížky Paula Thagarda: Úvod do Kognitivní vědy (Mind – Introduction to Cognitive Science (The MIT Press, Cambridge, Mass., 1996)).

(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2010