logo předmětu

Kognitivní věda


Psychologie, filosofie, antropologie, umělá inteligence, jazykověda, neurovědy, neurofyziologie, neuroanatomie.

Anotace

V kurzu se studenti seznámí s novým vědním oborem – kognitivní vědou – který v sobě integruje poznatky z různých oborů lidské činnosti se společným tématem, kterým je poznání. K tématu poznání přistupuje kognitivní věda komplexně a v maximální možné míře obecnosti – nikoliv jen z úzkého pohledu jednotlivých vědních disciplín, které mají k tématu poznání (a specielně lidského poznání) co říct. Jednotlivé vědy, které se obvykle vyjadřují k problematice poznání (tedy kognice) jsou filosofie (zabývající se poznáním jako takovým), neurovědy (jak funguje poznání z hlediska medicínského), psychologie (psychologické modely poznávacích procesů), lingvistika (jazykově zprostředkované poznání), kulturní antropologie (která se zabývá kulturním kontextem poznání) a umělá inteligence a počítačové vědy (které se zabývají funkčními modely poznávacích procesů).

Sylabus předmětu

 1. Vznik a vymezení kognitivní vědy.
 2. Úvod do filosofie.
 3. Neurovědy - neuroanatomie a neurofyziologie mozku.
 4. Neuropsychologie – neurologický podklad základních duševních funkcí.
 5. Kognitivní psychologie.
 6. Psychologie.
 7. Kulturní a sociální antropologie.
 8. Lingvistika.
 9. Logika.
 10. Umělá inteligence.
 11. Inteligentní robotika.
 12. Vybrané filosofické otázky.
 13. Radikální konstruktivismus jako nové paradigma vědy.
(c) Ing. Mgr. Jakub Jura, Praha, 2010