Back to Homepage
Back to Projects
Project
SGS12/177/OHK2/3T/12
period: 2012-2014

Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů

(Nonconventional and cognitive methods of dynamic system signal processing)


Publications
Software