M. Dostál

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
 
Ústav procesní a zpracovatelské techniky
U 12118

Pavel  HOFFMAN
Znak ústavu
Oddělení:
Ústav procesní a zpracovatelské techniky - Department of Process Engineering
Technická 4, 166 07 Praha 6 - Dejvice
Místnost číslo 427 - Room No. 427
Tel.: ++420-2-2435 2451
Fax: ++420-2-243 10 292
E-mail: pavel.hoffman@fs.cvut.cz

Funkce - Position:
Docent

Univerzitní a vědecké hodnosti - Pedagogical and scientific degrees:

11/1964, Ing., katedra chemických a potravinářských strojů, Fakulta strojní ČVUT
..................... Department of Chemical and Food Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical
..................... University in Prague
..................... Diploma work subject: Heat pump used as a milk evaporator
4/1979, CSc., obor stavba strojů, Fakulta strojní ČVUT
...................... branch of machines and apparatuses design, Faculty of Mechanical Engineering, CTU in Prague
...................... Disertation work subject: Heat transfer to a liquid boiling in a vertical inter-plate channel
6/2002, Doc., obor konstrukční a procesní inženýrství, Fakulta strojní ČVUT
...................... branch of design and process engineering, Faculty of Mechanical Engineering, CTU in Prague
...................... Habilitation work subject: Energy saving in food industry

Profesionální dráha - Professional career:

1965 - 1966, ZVU Hradec Králové, konstruktér
..................... ZVU Hradec Králové, designer
1966 - 1979, VÚ potravinářské a chladicí techniky Praha, výzkumný pracovník -> vedoucí oddělení přenosu tepla
..................... Research Institute of Food Engineering and Refrigeration Praha, research worker -> head of team >
..................... cheaf of department
1979 - 1989, VVZ cukrovarnického průmyslu Praha, vedoucí oddělení tepelných pochodů + zást. ved. odboru strojního
..................... výzkumu
..................... Research Institute of Sugar Industry Praha, chief of department of thermal processes and energy
..................... economy + vice chief of section of engineering research
1989 - 1991, Frigera, VÚ chladicí techniky Praha, zástupce vedoucího odboru
..................... Frigera, Research Institute of Refrigeration , vice chief of section
1991 - dosud, ČVUT Praha, fakulta strojní
1991 - till now, ČVUT Praha, Faculty of Mechanical Engineering

Životopis - Curriculum Vitae

Výzkumné a profesionální zájmy - Research and professional interests:Kurzy a přednášky - Courses and lectures:Koordinace projektů - Project coordination:

Řada konstrukcí a projektů od návrhů výměníků, přes návrhy odpařovacích stanic (vč. zajištění výroby a instalace) po optimalizaci energetických systémů potravinářských závodů vč. systému pro ohřev odpadních vod odpadním teplem před anaerobním čištěním (vč. vývoje a doporučení na instalaci potřebných zařízení). V letech 1970 až 2002 cca 100 realizací.

Designs and projects of various heat exchangers and evaporators (tubular and plate), an optimisation of energy systems in food industry, a system for waste water heating in waste water treatment plants. In years 1970 - 2002 more than 100 realisations.

Vybrané publikace - Selected publications:

Seznam publikovaných prací- List of publications
Patenty a zlepšovací návrhy - Patents of inventions and inovations

Některé realizované práce - Some realisations (Implementation of proposals):

Seznam realizovaných technických prací - List of realised technical works

Přínosy realizovaných prací - Effects of my design and projects realisations:

V letech 1984 až 2000 se v našich cukrovarech snížila průměrná spotřeba měrného paliva vztažená na 1 tunu zpracované řepy na cca 40 %. Celkový přínos návrhů realizovaných od roku 1984 do roku 2000 představuje úsporu přes cca 1 milion tun měrného paliva.

In years 1984 - 2000 an average specific fuel consumption in Czech sugar factories was reduced to c. 40 % of the initial value (relating to 1 ton of processed beet). A total effect of my design and projects realisations in these years was in saving more than c. 1 million of tons of specific fuel.

Členství - Membership:
Ocenění práce - Honours and prizes:
Ostatní zájmy - Hobbies:
Lyžování, cyklistika, turistika, zahrada

Některé obrázky - Some pictures

Badlands, Custer - bizoni, Mt.Rushmore-hlavy prezidentů, Custer - Needles, Custer - psoun, Devils Tower,
Yellowstone lake večer, Yellowstone Good Morning Glory, Yellowstone - losice s mládětem, Yellowstone - Mammoth,
Yellowstone - Minerva Terrace, Yellowstone Mammoth Terrace, Yellowstone - Canary Spring, Yellowstone - Palette Spring,
Yellowstone - jeleni v lese 1, Yellowstone - jeleni v lese 2, Yellowstone - Lower Falls,
Grand Teton - rozčílená veverka, Grand Teton 1, Grand Teton 2, Grand Teton - odpočinek na hřebeni, Grand Teton 3,
Black Canyon - sestup ke Gunnison River, Black Canyon - dole u řeky, Mesa Verde - Cliff Palace, Mesa Verde - výstup od Cliff House, Mesa Verde - průlez štěrbinou, Mesa Verde - cesta mesou,
Monument Valley, Havasupai - nástup do kaňonu, Havasupai - Havasu Falls, jezírka a kaskády, Havasupai - Havasu Falls pohled shora, Havasupai - Mooney Falls pohled shora, Havasupai - sestup pod Mooney Falls,
Dead Horse Canyon a údolí Colorada, Arches - Landscape Arch, Arches - Double O Arch, Arches - Balanced Rock, Arches - Wall Arch,
Bryce Canyon 1, Bryce Canyon 2, Bryce Canyon - skalní útvary Hoodoos, Bryce Canyon 3, Zion, Zion - cesta soutěskou Virgin River,
Duny v Death Valley, Death Valley, Sierra Nevada - malý Joshua tree, Sequoia National Forest - Trail of 100 Giants, Sequoia National Park - General Sherman Tree, Sequoia National Park - General Sherman and Grant Trees - data,
Yosemite NP - stoupání na Glacier Point, Yosemite NP - Nevada Falls od Glacier Point, Kings Canyon - Paradise Valley - zlatinky ve vodě,
San Francisco - večerní Golden Gate, San Francisco - dům ve strmé ulici, Cesta ze SF k Santa Cruz, Mapa cesty po USA,

Alpy1 - Piz Tschierva, Alpy2 - Jungfrau, Alpy3 Meglisalp - pohled na Saentis, Meglisalp - Kůň a okurka,

 © RS
[Pracovníci ústavu]
[Domovská stránka ústavu]