Matuska_smalldoc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Ústav techniky prostředí

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze

Technická 4, 166 07 Praha 6

Telefon: (+420) 2 2435 2481

E-mail: tomas.matuska@fs.cvut.cz

Kancelář: blok B1, 8. patro, místnost č. 806