V této sekci naleznete volně ke stažení odborné články, přednášky pro veřejnost a výpočtové nástroje, na kterých jsem se podílel.

In this section you find free to download the papers, presentations for public and calculation tools I have participated in.