Zjednodušená měsíční metoda pro bilancování solárních tepelných soustav

Autoři: T. Matuška, B. Šourek (UCEEB ČVUT Buštěhrad)

Zjednodušená měsíční bilanční metoda je obecně fyzikálně zřetelným postupem energetického hodnocení solárních soustav, který vede ke stanovení ročních tepelných zisků solární soustavy na základě porovnání teoreticky využitelných tepelných zisků solárních kolektorů a potřeby tepla, která má být kryta v jednotlivých měsících. Ve výpočtu se zohledňuje konkrétní typ solárního kolektoru, tepelné ztráty solární soustavy ve vazbě na její velikost, dimenzování vůči potřebě tepla a teplotní úroveň v soustavě. Nevyužitelné zisky nejsou započítány do bilance.

 

Výpočtový nástroj vychází z technické normalizační informace TNI 73 0302 Energetické hodnocení solárních tepelných soustav – Zjednodušený výpočtový postup, vydané ÚNMZ v roce 2010, novelizované v roce 2014. Ke stažení zde.

Návod k použití výpočtového nástroje.

 

Obecné informace k původní metodě jsou dostupné v textech:

Matuška, T.: Zjednodušené výpočty energetických přínosů, tzb-info.

Matuška, T.: Zjednodušená bilance solárního kolektoru, tzb-info, 2011.

 

Více informací ohledně porovnání zjednodušené bilanční metody s metodou podle ČSN EN 15316-4-3 a simulačním výpočtem v TRNSYS lze nalézt v publikaci:

Matuška, T., Šourek, B.: Revize TNI 73 0302 pro zjednodušené hodnocení solárních tepelných soustav, Větrání, vytápění, instalace č. 4, 2014. STP 2014.