Zjednodušená měsíční bilance tepelné soustavy s tepelným čerpadlem BilanceTC

Autor: T. Matuška

Intervalová metoda využívá rozdělení roku (či jednotlivých měsíců) do časových intervalů trvání teplot, v nichž se bilancuje teplo dostupné z tepelného čerpadla a potřeba tepla, která má být v daném teplotním intervalu kryta. Ve výpočtu se zohledňuje konkrétní typ tepelného čerpadla, jeho charakteristiky výkonu a topného faktoru COP, teplotní úroveň vytápění (teplota otopné vody) a přípravy teplé vody. Výsledkem je potřeba elektrické energie na provoz tepelného čerpadla a celého systému, krytí potřeby tepla tepelným čerpadlem a sezónní topný faktor SPF.

 

Výpočetní nástroj vychází z technické normalizační informace TNI 73 0351 Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly – Zjednodušený výpočtový postup, vydané ÚNMZ v roce 2014.

Ke stažení BilanceTC2017-v2 v zip.

Návod k výpočtovému nástroji je zde.