Pozice

docent (Fakulta strojní, ČVUT)

vedoucí oddělení Energetické systémy budov (UCEEB ČVUT)

 

Univerzitní a vědecké hodnosti

1998   Ing.     Technika životního prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

(diplomová práce „Využití alternativních zdrojů energie na farmě Toulcův dvůr“)

2003   Ph.D.  Technika prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

(disertační práce „Transparentní tepelné izolace a jejich využití v solární technice“)

2010   doc.    Konstrukční a procesní inženýrství, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

(habilitační práce „Energetické hodnocení solárních tepelných kolektorů a soustav“)

 

Výzkum a profesní zájmy

Alternativní zdroje energie

Solární tepelná technika

Tepelná čerpadla

Energeticky efektivní budovy

Energetické simulační modelování

 

Aktivity

předseda Československé společnosti pro sluneční energii, národní sekce International Solar Energy Society

člen výboru odborné sekce OS02 Vytápění a výboru odborné sekce OS09 Alternativní zdroje energie, Společnost pro techniku prostředí

člen redakční rady časopisu Vytápění, větrání, instalace

člen Technické normalizační komise TNK 43 Stavební tepelná technika a TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody, ÚNMZ