Výpočtový nástroj pro komplexní hodnocení výkonnosti (roční brutto zisk) solárních tepelných kolektorů vychází z podrobné hodinové bilance produkce tepla solárním kolektorem za definovaných klimatických podmínek (typický meteorologický rok pro Prahu). Vstupními údaji pro výpočet jsou charakteristika účinnosti (koeficienty η0, a1, a2) a optická charakteristika (křivka modifikátoru úhlu dopadu IAM) kolektoru.

 

Výpočtový nástroj VYKON_SK je ke stažení zde.

Popis matematického modelu, použitého ve výpočtovém nástroji VYKON_SK ke stažení zde.

Matuška, T.: Hodnocení výkonnosti solárních kolektorů, sborník konference Alternativní zdroje energie 2010. Kroměříž, Společnost pro techniku prostředí, 2010, s. 151-158. ISBN978-80-02-02241-1.