Významné publikace

Matuska, T., Sourek, B., Jirka, V., Pokorny, N.: Glazed PVT Collector with Polysiloxane Encapsulation of PV Cells: Performance and Economic Analysis. International Journal of Photoenergy, Volume 2015 (2015), http://dx.doi.org/10.1155/2015/718316

Matuska, T., Jirka, V., Poulek, V.: Use of Polysiloxane Gel as Laminate for Solar PVT Collectors. Proceedings of the EuroSun 2014 conference, ISES Europe, Aix-les-bains, France, doi:10.18086/eurosun.2014.16.15.

Matuska, T. Sourek, B.: Comparison of Solar Photovoltaic and Photothermal Domestic Hot Water Systems, Proceedings of the EuroSun 2014 conference, ISES Europe, Aix-les-bains, France, doi:10.18086/eurosun.2014.03.20.

Matuska, T.: Performance and Economic Analysis of Hybrid PVT Collectors in Solar DHW System, Energy Procedia, Volume 48, 2014, pp. 150-156.
doi:10.1016/j.egypro.2014.02.019

Matuska, T.: Simulation Study of Building Integrated Solar Liquid PV-T Collectors, International Journal of Photoenergy, Volume 2012 (2012)
http://dx.doi.org/10.1155/2012/686393

Matuska, T., Sourek, B.: Facade Solar Collectors, Solar Energy, Volume 80, Issue 11, pp. 14431452, 2006.
doi:10.1016/j.solener.2006.04.006

 

Matuška, T.: Problémy návrhu solární soustavy na konkrétním bytovém domě, Vytápění, větrání, instalace. 2016, roč. 25, č. 1, s. 42-45. ISSN 1210-1389.

Matuška, T.: Zjednodušený bilanční výpočet ročních přínosů fotovoltaických instalací, Vytápění, větrání, instalace. 2015, roč. 24, č. 5, s. 244-247. ISSN 1210-1389.

Lain, M., Barták, M., Matuška, T., Šourek, B.: Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé budovy, Vytápění, větrání, instalace. 2015, roč. 24, č. 4, s. 203-206. ISSN 1210-1389.

Sedlář, J., Broum, M., Matuška, T., Šourek, B.: Model tepelného čerpadla s odvodem tepla na třech úrovních, Vytápění, větrání, instalace. 2015, roč. 24, č. 1, s. 16-21. ISSN 1210-1389.

Matuška, T.: Parametry pro hodnocení efektivity soustav s tepelnými čerpadly: SPF a PER, TZB info 2015, roč. 17, č. 13272, ISSN 1801-4399.

Matuška, T.: Parametry pro hodnocení efektivity tepelných čerpadel: COP a SCOP, TZB info 2015, roč. 17, č. 13196, ISSN 1801-4399.

Matuška, T., Jirka, V., Šourek, B.: Vývoj hybridních solárních kolektorů pro produkci tepla a elektřiny v budovách, Stavebnictví. 2014, roč. VIII, č. 10, s. 30-34. ISSN 1802-2030.

Matuška, T., Šourek, B.: Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody, TZB info 2014, roč. 16., č. 17., s. 1-7. ISSN 1801-4399.

Matuška, T., Šourek, B.: Revize TNI 73 0302 pro zjednodušené hodnocení solárních tepelných soustav, Vytápění, větrání, instalace. 2014, roč. 23, č. 4, s. 184-188. ISSN 1210-1389.

Matuška, T., Šourek, B.: Výpočet ročního provozu tepelného čerpadla intervalovou metodou podle TNI 73 0351, Topenářství, instalace roč. XXXXVIII, č. 7, str. 42-48, 2014. ISSN 1211-0906

Lupíšek, A., Matuška, T.: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT. TZB info 2013, roč. 15., č. 21, s. 1-6. ISSN 1801-4399.

Matuška, T.: Fasády jako zdroj energie, Stavebnictví. 2013, roč. VII, č. 06-07/2013, s. 16-20. ISSN 1802-2030.

Matuška, T.: Přednosti a úskalí hodnocení solárních soustav podle ČSN EN 15316-4-3, Topenářství, instalace. 2013, roč. 47., č. 7, s. 22-25. ISSN 1211-0906.

Matuška, T.: Zdroje energie pro nulové rodinné domy, Stavebnictví. 2013, roč. VII., č. 01/13, s. 36-41. ISSN 1802-2030.

Šourek, B., Matuška, T.: Simulační analýza solární soustavy kombinované s tepelným čerpadlem v běžné výstavbě, Vytápění, větrání, instalace. 2013, roč. 22., č. 3, s. 118-123. ISSN 1210-1389.

Matuška, T.: Navrhování solárních zásobníků, Alternativní energie. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 9-11. ISSN 1212-1673.

Matuška, T., Hubka, J., Borovský, D.: Analýza solární soustavy pro centralizované zásobování teplem, Vytápění, větrání, instalace. 2012, roč. 21, č. 2, s. 60-63. ISSN 1210-1389.

Matuška, T.: Přínosy solárních soustav při změně provozních podmínek, Topenářství, instalace. 2011, roč. 2011, č. 7, s. 70-72. ISSN 1211-0906.

Matuška, T.: Vliv klimatických podmínek na zisky solárních soustav, TZB-info 2011, s. 1-4. ISSN 1801-4399.

Matuška, T. , Šourek, B.: Solární laboratoř Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze, Vytápění, větrání, instalace. 2011, roč. 20, č. 4a, s. 167-174. ISSN 1210-1389.

 

Knihy

Matuška, T.: Solární soustavy pro bytové domy, GRADA 2010.

Matuška, T.: Solární zařízení v příkladech. GRADA 2012.

 

Ostatní publikace je možné dohledat na stránkách VVVS

 

Přednášky na akcích pro veřejnost

Matuška, T.: Technické systémy pro pasivní domy, veletrh ForPasiv 2016, leden 2016, PVA Letňany.

Matuška, T.: Solární termické soustavy pro bytové domy, Pokračující vzdělávací kurz pro energetické poradce, Energetické centru České Budějovice, říjen 2015.

Matuška, T.: Spolupráce hybridního FVT kolektoru a tepelného čerpadla, Seminář Trendy v kombinaci solárních soustav a tepelných čerpadel, FORARCH 2015, PVA Letňany.

Matuška, T.: Efektivní využití OZE v budovách, konference Nová Zelená úsporám v roce 2015, ČKAIT, Masarykova kolej Praha

Matuška, T.: Efektivní využití (nejen) obnovitelných zdrojů energie, Akademie CZGBC Morava, 2015

Matuška, T.: Zdroje tepla pro pasivní domy, veletrh ForPasiv 2015, leden 2015, PVA Letňany.

Matuška, T.: Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti, veletrh Dřevostavby 2014

Matuška, T.: Šourek, B.: Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody, veletrh Aquatherm 2014