Bakalářské studium TŽP

2162023   ZAZE   Základy alternativních zdrojů energie

2161586   ZZTE   Základy zásobování teplem

 

Magisterské studium TŽP a IB

2162035   AZEIB   Alternativní zdroje energie (IB)

2162076   AZE2    Alternativní zdroje energie (TŽP)

2162104   STE      Solární tepelná technika

2162067   ZTE      Zásobování teplem

 

Study in English, ERASMUS

E162023   FAES   Fundamentals of Alternative Energy Sources – for bachelor students only

E162076   AES     Alternative Energy Sources – for master students only

E162104   STT      Solar Thermal Engineering

 

zkratky jsou pouze interní pro účel těchto webových stránek / abbreviations are only indicative for internal use in the web