Energetická náročnost budov

letní semestr 2018/2019, magisterské studium

2162015, 1+1, kz

 

 

Harmonogram přednášek

Legislativa v oblasti energetické náročnosti budov – směrnice EU, zákony a vyhlášky ČR, související normy

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí -výpočty součinitelů prostupu tepla (nehomogenní konstrukce, okna), tok podlahou

Potřeba tepla na vytápění (EN ISO 13790) – princip, měsíční metoda, vliv stínění na potřebu tepla

Potřeba energie na technické systémy – užívání budovy, osvětlení, větrání, teplá voda, pomocná energie, uživatelská energie

Sdílení a rozvod energie – energetické ztráty, vliv regulace

Zdroje energie – provozní účinnost zdrojů energie, ekodesign a štítkování zdrojů energie

Praktické příklady – výpočet domu

Praktické příklady – analýza zdrojů energie

Ekologické hodnocení – emisní faktory, neobnovitelná primární energie

Analýzy alternativních systémů – technická, ekonomická, ekologická analýza

Klasifikace a certifikace domů s nízkou energetickou náročností – pasivní domy (přístupy), nulové domy, aktivní domy, BREAM, LEED

Praktické příklady – vyhodnocení výpočtů