Členství a aktivity

Společnost pro techniku prostředí – člen odborné sekce OS 01 Větrání a klimatizace

Vedoucí redaktor časopisu Vytápění, větrání, instalace

The International Building Performance Simulation Association IBPSA a IBPSA-CZ

Autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

Předseda zkušební komise ČKAIT pro autorizaci v oboru Technika prostředí staveb

Vedoucí Centra technické normalizace pro obory vzduchotechnika a vytápění

Člen TNK 75 – Vzduchotechnická zařízení při ÚNMZ

Asociovaný člen ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineer