Klimatizace

Obor Technika životního prostředí / Studijní program Technika prostředí

Magisterský předmět (2161086) – letní semestr

Program přednášek

č. Téma Literatura
1 Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů VĚT kap. 11
2 Podklady pro navrhování klimatizačních systémů KLI kap. 2
3 Hlavní funkční prvky větracích a klimatizačních zařízení KLI kap. 3
4 Koncepce a funkce zdrojů chladu a tepla pro klimatizační systémy, odvod kondenzačního tepla a jeho případné využití. KLI kap. 4
5 Klimatizační systémy vzduchové jednokanálové, dvoukanálové, VAV, dimenzování. KLI odst. 5.2
6 Vodní systémy s ventilátorovými konvektory, dimenzování, návrh ventilátorových konvektorů a systému přívodu čerstvého vzduchu. KLI odst. 5.3
7 Vodní systémy s chladicími stropy, dimenzování KLI odst. 5.4
8 Kombinované systémy vzduch-voda s indukčními jednotkami, dimenzování. KLI odst. 5.5
9 Chladivové klimatizační systémy split, multisplit, dimenzování. KLI odst. 5.6
10 Funkce klimatizačních systémů v celoročním klimatickém období, kontrola procesů v h-x diagramu.
11 Výpočet potřeby energie pro klimatizační zařízení (el.energie, ohřev, chlazení, vlhčení, odvlhčování). KLI kap.6
12 Energetické simulační výpočty pro klimatizaci.
Nízkoenergetické chlazení budov.
KLI kap. 7
13 Právní předpisy týkající se klimatizačních systémů, kontroly a ekodesign.

Program cvičení

Literatura

DRKAL, F., ZMRHAL, V. Větrání. 2. vydání. Vysokoškolské skriptum. Česká technika – nakladatelství ČVUT. 2018.
DRKAL, F., LAIN, M., ZMRHAL, V. Klimatizace. Vysokoškolské skriptum. Česká technika – nakladatelství ČVUT. 2017.