Semináře a kurzy

Seminars

ZMRHAL, V. (ed.) Větrání škol v souvislostech. Praha: STP 2016, 2016. 60 s. ISBN 978-80-02-02682-2

ZMRHAL, V. Požadavky na větrání škol – historie a současnost. In: Větrání škol v souvislostech. Praha: STP 2016, 2016. 60 s. ISBN 978-80-02-02682-2

ZMRHAL, V. Výklad metodického pokynu OPŽP pro návrh větrání škol. In: Větrání škol v souvislostech. Praha: STP 2016, 2016. 60 s. ISBN 978-80-02-02682-2

BEGENI, M., ZMRHAL, V. Potřeba energie a odhad provozních nákladů na nucené větrání učeben. In: Větrání škol v souvislostech. Praha: STP 2016, 2016. 60 s. ISBN 978-80-02-02682-2

ZMRHAL, V. (ed.) Nové požadavky na větrání obytných budov. Praha: STP 2011, 2011. 88 s. ISBN 978-80-02-02285-5.

ZMRHAL, V., DUŠKA M. Potřeba energie pro větrání obytných budov. In: Nové požadavky na větrání obytných budov. Praha: STP 2011, 2011, s. 69-80. ISBN 978-80-02-02285-5.

ZMRHAL, V. Požadavky na větrání obytných budov dle ČSN EN 15665. In: Nové požadavky na větrání obytných budov. Praha: STP 2011, 2011, s. 47-52. ISBN 978-80-02-02285-5.

ZMRHAL, V., PETLACH, J. Systémy větrání obytných budov.  In: Nové požadavky na větrání obytných budov. Praha: STP 2011, 2011, s. 15-24. ISBN 978-80-02-02285-5.

ZMRHAL, V. Tvorba a převod EN do soustavy ČSN. In: Normy ČSN EN z oblasti techniky prostředí a jejich použití v ČR. STP, 2009.

ZMRHAL, V. Normy ČSN EN o kontrolách klimatizačních systémů. In: Normy ČSN EN z oblasti techniky prostředí a jejich použití v ČR. STP, 2009.

ZMRHAL, V., DRKAL, F.  Návrh a dimenzování chladivového klimatizačního systému. In: Chladivové klimatizační systémy. STP, 2007.

ZMRHAL, V. Chladicí stropy. In: Sálavé systémy vytápění a chlazení – operativní teplota. STP, 2006.

ZMRHAL, V. Operativní teplota v prostoru s chladicím stropem. In: Sálavé systémy vytápění a chlazení – operativní teplota, 2006.

HARGAŠ, L., DRKAL, F., ZMRHAL, V. Experimentální a simulační stanovení teplot určujících tepelný komfort. In: Sálavé systémy vytápění a chlazení – operativní teplota. STP, 2006.

ZMRHAL, V. Sálavé chladicí systémy. In: Nízkoenergetické chlazení budov, s. 33-37. Praha: STP, 2005

Courses

ZMRHAL, V. Normy ČSN EN o kontrolách klimatizačních systémů. In: Kontroly klimatizačních systémů.  ČVUT v Praze. 2011.

ZMRHAL, V. Dokumentace klimatizačních systémů. In: Kontroly klimatizačních systémů.  ČVUT v Praze. 2011.

ZMRHAL, V. , DUŠKA, M.,  DRKAL, F. Příklad kontroly klimatizačních zařízení. In: Kontroly klimatizačních systémů.  ČVUT v Praze. 2011.

+ příloha