Projekt I.

Magisterský předmět (2163011) – zimní semestr

Analytické výpočty v technice prostředí

Výuka probíhá v PC učebně č. 233 každé pondělí od 14.15 do 18.30 hodin.
Pro práci doma doporučujeme používat Excel 2013. Program je možné stáhnout ze stránek ČVUT.

Týden Datum  Téma
1 23/9/2019 Základní a pokročilé funkce Excelu (Ing. Miloš Lain, Ph.D.)
2 30/9/2019

Příklad 0

Úvod do předmětu
Seznámení s obsahem předmětu (+ přednášky BIM).
Iterace v Excelu.
Načtení souboru s větším množstvím dat.
Pohyb v grafu.
Základy programování ve VBA.
Ovládací prvky Excelu.
Tvorba kódu pomocí záznamníku maker.

3 7/10/2019 Výuka odpadá – MSV Brno
4 14/10/2019

Příklad 1

Základy objektového programování
Karta vývojáře.
Vyvolání editoru VBA – stiskněte Alt+F11
Okna editoru.
Přidání a odstranění nového modulu VBA.
Tvorba vlastního kódu – procedury Sub.
Vlastnosti, metody, události, kolekce.
Vestavěné funkce.
Datové typy a deklarace proměnných.
Deklarace vícerozměrných polí.
Přečti údaj z buňky.
Zapiš údaj do buňky.
Vlastnost buněk Range, Cells, Offset.
Message box.

5 21/10/2019 Příklad 2, Příklad 3
6 04/11/2019

Příklad 4

Objektové programování
Práce s procedurami.
Cyklus For – Next.
Konstrukce If – Then.
Kopírování oblastí.
Práce s formulářem UserForms.
Ovládací prvky VBA.
Tvorba vlastní funkce.
Zachytávání chyb.

7 11/11/2019 Příklad 6
8 18/11/2019 Příklad 6 dokončení
9 25/11/2019 Příklad 7
Volba semestrálního projektu, upřesnění zadání.
10 02/12/2019 Příklad 7 dokončení
11 9/12/2019 Příklad 8
12 16/12/2019 Příklad 9

Příklady

Příklad Téma Soubor ke stažení
0 Výpočet koncentrace CO2 v čase
Práce s daty
Načtení souboru dat *.txt do Excelu
data.txt
1 Práce s grafy Příklad 1
2 Součinitel prostupu tepla Příklad 2
3 Střední radiační teplota Příklad 3
4 Tepelný komfort Příklad 4
5 Tepelná ztráta potrubí Bez podkladu
6 Tepelná zátěž klimatizovaného prostoru Návod
Příklad 6
7 Vlhký vzduch.
Potřeba energie na úpravu venkovního vzduchu
Příklad 7
8 Databáze Příklad 8
9 Parametrická funkce Příklad 9
10 Iterační výpočet Priklad 10
11 (Potřeba tepla na vytápění podle EN 13790)

Užitečné odkazy

http://office.lasakovi.com/excel/

a podle mého názoru zatím nepřekonaná kniha

http://knihy.cpress.cz/microsoft-excel-2000-a-2002-programovani-ve-vba.html

BIM

www.cadnet.cz

Semestrální projekt (odevzdání pouze elektronicky)

Co musí projekt obsahovat:

  1. Výběr problému z oboru TŽP
  2. Analýzu problému vč. výpočtu – výstupem je závislost jak se mění hledaná veličina y = f(x,z,…)
  3. Excel se subrutinou zapsanou ve VBA (použijte cyklus pro opakovaný výpočet), … kreativitě se meze nekladou…
  4. Graficky zpracované výsledky
  5. Výstupem bude technická zpráva (popis problému, teorie, vztahy, metoda, výsledky) v *.pdf a vlastní projekt *.xlsm