Posudky

ZMRHAL V. Posouzení destrukce rotačních výměníků ZZT Office Center Stodůlky. Praha 2017.

ZMRHAL V. Posouzení netěsnosti rekuperačních výměníku zpětného získávání tepla ve vzduchotechnických jednotkách FN MOTOL. Praha 2016.

ZMRHAL V. Posouzení projektové dokumentace Centrálního depozitáře pro uměleckoprůmyslové muzeum v Praze Stodůlkách. Praha 2015.

ZMRHAL V. Posouzení návrhu větrání a klimatizace stávajícího depozitáře Národní knihovny v Praze Hostivaři. Ministerstvo kultury ČR. 2014.

ZMRHAL V. Studie odvodu tepelné zátěže soustavy hal pro výrobu plochého skla. AGC. 2011.

ZMRHAL V. Výpočet větrání v kotelně elektrárny Tušimice. Metrostav. 2010.

ZMRHAL V. Posudek větracího a klimatizačního zařízení ve společenském sále hotelu v Praze. 2008.

ZMRHAL V., LAIN M. Bilance a posouzení vlhkosti v sušicím stroji, GALATEK a.s. 2008.

ZMRHAL V. Posouzení stávající vzduchotechniky v prostoru kanceláří firmy PETERKA & PARTNERS v Kyjevě. 2006.

ZMRHAL V. Měření výkonu větracího zařízení pro odvod tepla z prostoru RUPS v technologickém kontejneru. 2005.

DRKAL F., MAREŠ L., ZMRHAL V. Posudek odsávacích zákrytů v kuchyni restaurace PIZZA COLOSEUM Zlatý Anděl. 2003.

DRKAL F., MAREŠ L., ZMRHAL V. Posudek klimatizačního zařízení v kuchyni restaurace PIZZA COLOSEUM Zlatý Anděl. 2003.

DRKAL F., MAREŠ L., ZMRHAL V. Hodnocení vzduchotechnického zařízení v kuchyni a restauraci Svobodova ul. 11, Praha 2. 2003

MAREŠ L., DRKAL F., ZMRHAL V. Měření výkonu chladicího zařízení v restauraci Potrefená husa, Praha 2. 2002.