Průmyslová vzduchotechnika

Studijní program Technika prostředí

Magisterský předmět (2161086) – letní semestr

Program přednášek

č. Téma Literatura
1 Větrání obytných budov VSV kap. 1
2 Větrání škol VSV kap. 2
3 Větrání kuchyní VSV kap. 3
4 Větrání mokrých provozů, bazénů VSV kap. 4
5 Větrání a klimatizace čistých prostor VSV kap. 5
6 Větrání halových objektů VSV kap. 6
7 Větrání plynových kotelen VSV kap. 7, 8
8 Větrání garáží VSV kap. 9
9 Větrání a odvlhčování zimních stadionů VSV kap. 10
10 Místí odsávání VĚT kap. 14
11 Havarijní větrání VĚT kap. 15
12 Větrání a klimatizace dopravních prostředků
13 Požární větrání a ochrana VZT systémů VSV kap. 11

Program cvičení

Literatura

DRKAL, F., ZMRHAL, V. Větrání. 2. vydání. Vysokoškolské skriptum. Česká technika – nakladatelství ČVUT. 2018.
DRKAL, F., ZMRHAL, V. Vybrané statě z větrání a klimatizace. Vysokoškolské skriptum. Česká technika – nakladatelství ČVUT. 2018.