Projekt II. a III.

Magisterský předmět (2163012 a 2163013) – zimní a letní semestr

Vzduchotechnika

PŘEDNÁŠKY ODBORNÍKŮ Z PRAXE 10.00 až 11.30 JSOU POVINNÉ!

KONZULTACE SE KONAJÍ od 9.00 do 10.00 hod před přednáškou, podle potřeby pak od 11.30 do 14.15

Zadání PROJEKT II. letní semestr 2015/2016

Jméno Zadání Popis zadání Poznámky
Krysl Bohumír 8) zde Z1 – Větrání a klimatizace rychloobčerstvení (místnost 105)
Z2 – Odvětrání přilehlých WC
Kubát Ondřej 6) zde Z1 – Větrání a klimatizace banky
Z2 – Odvětrání WC v 1.pp
Maděra David 15) zde Z1 – Větrání a klimatizace přednáškového sálu 313
Z2 – Odvětrání přilehlého hygienického zázemí
Machát Aleš 9) zde Z1 – Větrání a klimatizace kanceláří v 2.np Z2 – Odvětrání přilehlých WC
Puhl Jan 7) zde Z1 – Větrání a klimatizace restaurace (místnost 112)
Z2 – Odvětrání přilehlých WC
Rybák Tomáš 18) zde Z1 – Větrání a klimatizace vstupní haly
Z2 – Odvětrání WC
Semík Vojtěch 19) zde Z1 – Větrání a klimatizace zubní ordinace
Z2 – Odvětrání WC
Starzinský Alexandr 12) zde Z1 – Větrání a klimatizace kanceláří v 2.np
Z2 – Odvětrání přilehlých WC

Rozpis výuky – harmonogram prací

 1. Rozdělení studentů do skupin – Rámcové zadání.
 2. Upřesnění zadání dle výkresových podkladů (podklady vytisknout na A4 / A3). Výpočet tepelné zátěže dle ČSN 73 05 48.
 3. Výpočet tepelné zátěže dle ČSN 73 05 48.
 4. Volba větracího a klimatizačního systému. Dimenzování VZT jednotky. Návrh klimatizačního zařízení.
 5. Úpravy vzduchu v h-x diagramu.
 6. Distribuce vzduchu.
 7. Návrh potrubní sítě.
 8. Požární ochrana VZT zařízení.
 9. Hluk od VZT zařízení.
 10. Projektová dokumentace.
 11. Konzultační cvičení.
 12. Konzultační cvičení popř. odevzdání projektu.
 13. Konzultace – případné ZÁPOČTY

Podklady

Zadání

Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor

Návrh klimatizačního systému

Návrh potrubní sítě

Šíření hluku potrubní sítí

Zásady kreslení VZT zařízení

Dokumentace vzduchotechniky

Rozpisky na výkresy

Příklady kreslení VZT zařízení

Příklad 1 – příklad zakreslení vedení VZT tras do půdorysu

Příklad 2 – příklad zakreslení VZT jednotek do půdorysu střechy

Příklad 3 – příklad zakreslení odsávání WC do půdorysu

Příklad 4 – příklady řezů

Příklad 5 – příklady schémat zařízení

Příklad 6 – příklad tabulky zařízení a tabulky místností

Příklad 7 – příklad specifikace zařízení

Inspirace 1 – struktura výpočtu tepelné zátěže

Programy volně ke stažení

Program firmy Lindab pro kreslení VZT potrubí CADVent volně distribuován! Nutný telefonický kontakt.

Program firmy Atrea pro návrh jednotek DUPLEX a kuchyňských zákrytů volně ke stažení.

Program firmy CIC Jan Hřebec pro návrh jednotek CIC volně ke stažení (nutná registrace)!

Program firmy Remak AeroCAD  pro návrh jednotek volně ke stažení (nutná registrace).

Program firmy Mandík AHUMAN pro návrh jednotek volně ke stažení (nutná registrace).

Program firmy JANKA Climacal pro návrh jednotek volně ke stažení (nutná registrace).

Literatura

DVOŘÁK, J. Projektová dokumentace, profese VZT. dostupné z <http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=612>

CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. a kol. Větrání a klimatizace. 1993, Brno: Bolit B-press. 560 s. ISBN 80-901574-0-8

ZMRHAL, V. Úpravy vzduchu v klimatizaci (I) – Klimatizační zařízení s ohřevem, vlhčením a chlazením vzduchu, portál TZB – info, 2006

ZMRHAL, V. Úpravy vzduchu v klimatizaci (II) – Klimatizační zařízení s cirkulací, ohřevem, vlhčením a chlazením vzduchu, portál TZB – info, 2006

ZMRHAL, V. Úpravy vzduchu v klimatizaci (III) – Klimatizační zařízení s vodní pračkou, portál TZB – info, 2006

ZMRHAL, V. Úpravy vzduchu v klimatizaci (IV) – Klimatizační zařízení s ventilátorovými konvektory fan-coil, portál TZB – info, 2006

ZMRHAL, V. Úpravy vzduchu v klimatizaci (V) – Chladivové klimatizační systémy, portál TZB – info, 2006

ZMRHAL, V. Úpravy vzduchu v klimatizaci (VI) – Vysokotlaká klimatizace s indukčními jednotkami, portál TZB – info, 2006

ZMRHAL, V. Úpravy vzduchu v klimatizaci (VII) – Klimatizace čistých prostor, portál TZB – info, 2006

ZMRHAL, V., DRKAL F.  Návrh a dimenzování chladivového klimatizačního systému. Chladivové klimatizační systémy, Sborník semináře, 2007

Užitečné odkazy

Vyhledávání ve sbírce zákonů ČR

TZB-info

Vybraní výrobci VZT zařízení

Centrální VZT jednotky: Janka Lennox; Atrea; Gea LVZ; Boesch; Wolf; Remak; VTS clima; Troges; Robatherm; CIC Jan Hřebec

Malé větrací jednotky: Atrea; SystemAir; 2VV; Elektrodesign

Klimatizace – chladivové systémy: Daikin; Toshiba; Mitsubishi; Fujitsu; Haier; Samsung; LG

Ventilátory: Maico; Elektrodesign; Multi VAC

Bazénové jednotky: Gea LVZ; Menerga; Atrea

Chlazení: Trane; Carrier; Galletti

Fan-coily: Gea LVZ; CIC Jan Hřebec; Galletti

Indukční jednotky: TROX technik; Halton; Swegon; Lindab; LTG

Chladicí stropy: TROX technik; Giacoklima (Giacomini); Krantz Komponenten; Instaplast; G-term

Zvlhčování: Flair

Distribuční elementy: TROX technik; Mandík; Proclima Dolní Bousov; Krantz Komponenten; Schako; Příhoda; Lindab

Hluk a vibrace: Greif

Potrubí, závěsová technika: Lindab; Kebek

Velkoobchody: Multi VAC; Elektrodesign