Výzkumné projekty

Projekt TAČR TK02020006 Zvyšování účinnosti rotačních regeneračních výměníků. 2019 – 2021 – řešitel.

Projekt TAČR TH03020341 Autonomní fasádní modul. 2018 – 2020 – spoluřešitel.

Projekt OPPIK č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012492 Vývoj energeticky úsporných větracích jednotek. 2018-2020.

Projekt OPPIK č. CZ01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004577 Sestavné klimatizační jednoty. 2017 – 2018.

Projekt OPPIK č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_1019/0004894 Autonomní energetické centrály. 2017 – 2018.

Projekt MPO Efekt č. 122D142005103 Výběr stavů vzduchu pro dimenzování výměníků tepla ve větracích a klimatizačních zařízeních. MPO 2015 – řešitel

MSM 6840770011 Výzkumný záměr Technika prostředí 2005 – 2010. Řešitel tématu: Výzkum vnitřního klimatu a Výzkum proudění ve větraných a klimatizovaných místnostech

TTT 1221420505 Spotřeba energie budov na chlazení v ČR. MPO 2010 – spoluřešitel

TTT 1221420222 Metodika kontroly klimatizačních systémů – Návody k měření  a hodnocení. MPO 2010 – spoluřešitel

OPCVUT2005001 Výzkum nových systémů klimatizace polních pracovišť a zařízení armády. AČR. 2005 – 2007 – spolupráce

ČEZ 076/06 Vývoj a výzkum vytápění a chlazení sálavým kapilárním systémem v kombinaci s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Grant společnosti ČEZ Zelená energie. 2007 – řešitel

Projekt MŠMT č. 05 5409: Snižování spotřeby energie v budovách ČVUT, 2005 – spoluřešitel

Projekt IGS ČVUT registrační číslo CTU 0504812: „Tepelný komfort a teplotní profily v místnosti se sálavým chladicím stropem“, 2005 – řešitel

Projekt FRVŠ registrační číslo 1836/G1/2001 : „Chladicí stropy“, 2001 – řešitel

Projekt IGS ČVUT registrační číslo CTU 300104912: „Rozložení koncentrací plynných znečišťujících látek ve větraných prostorech“, 2001 – řešitel

EC Research projekt INCO-Copernicus IC15-CT98-0511 „Integrated design and optimization of building performance and indoor environment“1999-2001 – spolupráce

Projekt FRVŠ registrační číslo552/G1/2000 „Vliv konvekčních proudů na teplotu vzduchu v místnosti“, 2000 – řešitel