Knihy a skripta

Books and Learning Books

DRKAL, F., ZMRHAL, V. Vybrané statě z větrání a klimatizace. 1. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT. ČVUT v Praze 2019

STRAKOVÁ R., MRÁZEK K., HORÁKOVÁ A., VAVŘIČKA R., ZMRHAL V., GALÁD V., MATĚJČEK J. Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v bytových domech. TZB – info. 2017. 204 s.

ZMRHAL, V. a kol. Větrání škol v souvislostech. Společnost pro techniku prostředí. 2017. 140 s. ISBN 978-80-02-02718-8

DRKAL, F., LAIN, M., ZMRHAL, V. Klimatizace. 1.vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT. ČVUT v Praze, 2015. 133 s. ISBN 978-80-01-05652-3

ZMRHAL, V. Větrání rodinných a bytových domů. GRADA Publishing. 2014. ISBN 978-80-247-4573-2

DRKAL, F., ZMRHAL, V. Větrání. 2. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT. ČVUT v Praze 2017. 157 s. ISBN 978-80-01-05181-8

ZMRHAL, V. Sálavé chladicí systémy. Monografie. Vydavatelství ČVUT 2009. 217 s. ISBN 978-80-01-04318-9

DRKAL, F., LAIN, M., SCHWARZER, J., ZMRHAL, V. Přednáškové texty pro předmět Vzduchotechnika pro studijní obor Inteligentní budovy. 2009. Dostupné z: <http://www.ib.cvut.cz/>.

DRKAL, F., LAIN, M., SCHWARZER, J., ZMRHAL, V. Přednáškové texty pro předmět Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika pro studijní obor Inteligentní budovy. 2009. Dostupné z: <http://www.ib.cvut.cz/>.