Směrnice a normy

Normy

ČSN 127010/Z1 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení. [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2016.Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Pro nebytové budovy – Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)

ČSN 127010 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení. [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2014.

Národní příloha ČSN EN 15 665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov. [Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2011.

Směrnice

ZMRHAL, V., DRKAL, F., MATHAUSEROVÁ, Z. Operativní teplota v praxi. Směrnice STP. In: Větrání vytápění, instalace, 2010, roč. 19, č. 5.

Metodiky

ZMRHAL V., DRKAL F., ŠIMÁNEK V. Koncept větrání. ČKLOP 2017

ZMRHAL. V., DRKAL, F., JIRANOVÁ, J., MATHAUSEROVÁ, Z., ŠIMÁNEK, V. Metodický pokyn pro návrh větrání škol. SFŽP. 2015.

Překlady norem

ČSN EN 16798-1 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky – Modul M1-6. 2020

ČSN EN 16798-3 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Pro nebytové budovy – Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4). 2019