Příspěvky na konferencích

Conference papers

2019

ZAVŘEL, V. , MATUŠKA, T.; ZMRHAL, V.; Building Energy Modelling for Development of Active Facade Panel with Solar Generation and Thermoelectric Air-conditioning Unit. In: Building Simulation 2019. IBPSA 2019.

ZELENSKÝ, P., BARTÁK, M., ZAVŘEL, V., ZMRHAL, V., KRUPA, R. Numerical Analysis of Air Flow in a Modular Fan Unit Using CFD Simulation. In: CLIMA 2019 Congress. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2019. E3S Web of Conferences. vol. 111 – 2019. ISSN 2267-1242.

MATUŠKA, T.; ZMRHAL, V.; ZAVŘEL, V.; SLANINA, P. Experimental Assessment of the Façade-Integrated Thermoelectric Air-Conditioning Unit towards Development of the Autonomous Curtain Walling Module. In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series. ISSN 1755-1307.

ŠOUREK, B.; MATUŠKA, T.; ZMRHAL, V. Design and Demonstration of Autonomous Sorption Unit for Extraction of Water from Air. In: AIP Conference Proceedings. Melville, NY: AIP Publishing, APL, the American Institute of Physics, 2019. vol. 2190. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1937-7.

ZMRHAL, V. Koncept větrání – nutnost nebo zbytečnost? In: 23. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 165-169. ISBN 978-80-02-02870-3.

ZMRHAL, V.; CIZNER, F. Výkonové parametry a aspekty návrhu ventilátorových konvektorů. In: 23. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 170-177. ISBN 978-80-02-02870-3.

ZAVŘEL, V.; MATUŠKA, T.; ZMRHAL, V.; SLANINA, P. Vývoj fasádního termoelektrické klimatizační jednotky pro autonomní modul lehkého obvodového pláště. In: 23. konference Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 149-154. ISBN 978-80-02-02870-3.

2018

Matuška, T.; Zmrhal, V.; Šourek, B. Development of Solar Assisted Sorption Unit for Extraction of Water from Ambient Air in the Desert Climate. In: Proceedings of the ISES EuroSun 2018 Conference – 12th international Conference on Solar Energy for Buildings and Industry. Freiburg: International Solar Energy Society, 2018. p. 659-664. ISBN 978-3-9820408-0-6.

ZELENSKÝ, P.; BARTÁK, M.; ZAVŘEL, V.; ZMRHAL, V.; KRUPA, R. Využití CFD simulací k optimalizaci ventilátorové komory sestavné klimatizační jednotky. In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 7-12. ISBN 978-80-907423-0-7.

ZMRHAL, V.; MATUŠKA, T.; ŠOUREK, B. Modelování jednotky pro získávání vody z pouštního vzduchu. In: Simulace budov a techniky prostředí 2018. Praha: IBPSA-CZ, 2018. p. 101-106. ISBN 978-80-907423-0-7.

MATUŠKA, T.; ZMRHAL, V. Získávání vody ze vzduchu s využitím sluneční energie v prostředí pouště. In: Alternativní zdroje energie 2018, sborník přednášek z konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018. p. 129-135. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02805-5.

2017

ZELENSKÝ, P., BARTÁK, M., ZMRHAL, V., KRUPA, R. Využití CFD simulací pro optimalizaci ventilátorové komory sestavné klimatizační jednotky. In: 22. konference Klimatizace a větrání 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. ISBN 978-80-02-02739-3.

ZMRHAL, V. Přímé volné chlazení datových center. In: 22. konference Klimatizace a větrání 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017, s. 193-201. ISBN 978-80-02-02739-3.

BEGENI, M., ZMRHAL, V. Hodnocení provozních nákladů větracích systémů pro učebny škol. In: 22. konference Klimatizace a větrání 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017, s. 26-33.  ISBN 978-80-02-02739-3.

2016

ZMRHAL, V. Produkce tepla osob jako podklad pro energetické simulační výpočty. In: Simulace budov a techniky prostředí 2016 – sborník 9. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2016, pp. 15-22. ISBN 978-80-270-0772-1.

BEGENI, M., ZMRHAL, V. Potřeba energie na větrání učeben a energetický přínos zpětného získávání tepla.  In: Simulace budov a techniky prostředí 2016 – sborník 9. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2016, s. 7-14. ISBN 978-80-270-0772-1.

BEGENI, M., ZMRHAL, V. Ventilation requirements and energy demand of classrooms. In: CESB 16 Central Europe towards Sustainable Building 2016 Praha: Grada Publishing, 2016, s. 1151 – 1558. ISBN 978-80-271-0248-8.

BEGENI, M., ZMRHAL, V. Ventilation – the key for adequate indoor air quality in classrooms . Konference STČ. 2016. ISBN 978-80-01-05929-6

2015

ZMRHAL, V., LAIN, M. Retrofit of Barracks to NZEB with Use of Complex Building and Systém Simulation. In: Symposium energeticky efektivní budovy 2015. 2015, pp. 355-358. ISBN 978-80-02-02615-0.

2014

BEGENI, M., ZMRHAL, V. Možnosti využití absorpčního chlazení pro klimatizaci budovy. In: 21. konference Klimatizace a větrání 2014. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014, s. 23-30. ISBN 978-80-02-02520-7.

ZMRHAL, V. Návrh chladiče venkovního vzduchu. In: 21. konference Klimatizace a větrání 2014. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014, s. 211-216. ISBN 978-80-02-02520-7.

BEGENI, M., ZMRHAL, V. Absorpční chlazení jako zdroj chladu pro klimatizaci autosalonu. In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 – sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014, s. 29-33. ISBN 978-80-260-7209-6.

PROCHÁZKA, J., ZMRHAL, V., ZBOŘIL, V. Potřeba tepla na větrání pasivního domu. In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 – sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014, s. 41-46. ISBN 978-80-260-7209-6.

ZMRHAL, V. Tepelná zátěž vozu městské hromadné dopravy. In: Simulace budov a techniky prostředí 2014 – sborník 8. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2014, s. 1-5. ISBN 978-80-260-7209-6.

ZMRHAL, V. Souvislost mezi návrhem chladiče centrální VZT jednotky a rizikem kondenzace u vysokoteplotních klimatizačních systémů. In: V. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2014. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014, s. 76-82. ISBN 978-80-02-02563-4.

2013

MATUŠKA, T., LAIN, M., ZMRHAL, V. Centre of Low-Energy Buildings in Pisek – a Case Study for NZEB. In: CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013, p. 111-114. ISBN 978-80-247-5018-7.

ZMRHAL, V., VILÍMEC, P. Výkonové parametry kompresorových chladicích zařízení. In: IV. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2013. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013.

2012

ZMRHAL, V., DRKAL, F. Větrání a klimatizace budov s téměř nulovou spotřebou energie.  In: 20. národní konference Klimatizace a větrání 2012. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012, s. 219-226. ISBN 978-80-02-02375-3.

ZMRHAL, V. Úspory energie při chlazení venkovního vzduchu. In: 20. národní konference Klimatizace a větrání 2012. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012, s. 211-218. ISBN 978-80-02-02375-3.

ZMRHAL, V. Normy z oboru větrání a klimatizace. In: 20. národní konference Klimatizace a větrání 2012. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012, s. 203-210. ISBN 978-80-02-02375-3.

2011

ZMRHAL, V. Větrání obytných budov – Úvod do problematiky. In: sborník konference II. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2011. Praha: STP 2011, s. 179-182. ISBN 978-80-02-02345-6.

2010

SCHWARZER, J., ZMRHAL, V. Stanovení součinitelů místních ztrát s využitím CFD. 19. národní konference Klimatizace a větrání 2010

ZMRHAL, V. Porovnání vodních klimatizačních systémů z hlediska spotřeby energie. 19. národní konference Klimatizace a větrání 2010

ZMRHAL, V. Analýza spotřeby energie vícezónových klimatizačních systémů. In: Simulace budov a techniky prostředí 2010 – sborník 6. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2010.

ZMRHAL, V. , MATUŠKA T. Modelování tlakových ztrát kapilárních rohoží. In: Simulace budov a techniky prostředí 2010 – sborník 6. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2010.

2009

ZMRHAL, V., SCHWARZER, J. Numerical simulation of local loss coefficients of ventilation duct fittings. Building Simulation 2009, IBPSA, Glasgow, 2009

MATUŠKA, T., ZMRHAL, V., METZGER, J. Detailed modelling of solar flat-plate collectors with design tool kolektor 2.2. Building Simulation 2009, IBPSA, Glasgow, 2009

LAIN, M., HENSEN, J., ZMRHAL, V. Computer simulation for better design and operation of large office building air-conditioning. Building Simulation 2009. IBPSA, Glasgow. 2009.

2008

ZMRHAL, V., DRKAL, F., LAIN, M., MAREŠ, L. Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal. 18. národní konference Klimatizace a větrání 2008

ZMRHAL, V. Kapilární rohože v praktických aplikacích. 18. národní konference Klimatizace a větrání 2008

LAIN, M., IVANOVÁ, M., ZMRHAL, V., ŽEMLIČKA, J. Optimalizace klimatizace rozsáhlé administrativní budovy. 18. národní konference Klimatizace a větrání 2008

ZMRHAL, V., ŠŤÁVOVÁ, P. Thermal Environment in a Space with Capillary Mats Large-Area Cooling and Heating. In Proc. of International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Indoor Air 2008, Kodaň, 2008

LAIN M., DRKAL F.,  HENSEN J., ZMRHAL V. Computer Simulation for Better Air-conditionings and Ventilation Design of Industrial Halls. In: Computer Aided Building Physical Modeling 2008 – Proceedings of the CE Reg. IBPSA Conf.. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2008, p. 49-52. ISBN 978-80-227-2888-1.

ZMRHAL, V., LAIN, M., DRKAL, F. Simulace přirozeného větrání kanceláří administrativní budovy. In: Simulace budov a techniky prostředí 2008 – sborník 5. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2008.

MATUŠKA, T., ZMRHAL, V. Shading Analysis of Facade Collectors in Urban Environment. EuroSun 2008.

MATUŠKA, T., ZMRHAL, V., METZGER, J. Design tool KOLEKTOR 2.2 for virtual prototyping of solar flat-plate collectors. EuroSun 2008.

2007

ZMRHAL, V., DRKAL, F.  Using of energy simulation to operative temperature evaluation. In Proc. of 10th Int. IBPSA Conference Building Simulation 2007, IBPSA, Peking, 2007

LAIN, M., ZMRHAL, V., HENSEN, J.L.M. Low energy cooling for buildings in central Europe – case studies. Conference Paper : Proceedings of the 2nd PALENC and 28th AIVC Confe;rence, 27-29 September 2007, Crete, Greece, (pp. 1-6).

LAIN, M., ZMRHAL, V., DRKAL, F., HENSEN, J. Slab cooling system design using computer simulation. CESB. Prague. 2007.

LAIN, M., ZMRHAL, V., DRKAL, F., HANÁK, J. Aktivace betonu – Státní technická knihovna. Budovy a prostredie 2007.

MATUŠKA, T., ZMRHAL, V. Počítačový program KOLEKTOR 2.1 pro modelování solárních kolektorů. In: Solární systémy s FV/FT panely a jejich využití (Czech RE Agency, o.p.s.). 2007. ISBN 978-80-239-9098-0.

2006

ZMRHAL, V., DRKAL, F. Measurement of thermal comfort parameters in a space with Radiant Coled Ceiling. 17th Air-conditioning and ventilation conference 2006, pp. 399-403.

ZMRHAL, V., DRKAL, F. The Influence of Heat Convection on Room Temperature. 17th Air-conditioning and ventilation conference 2006, pp. 405-409.

HARGAŠ, L., DRKAL, F., ZMRHAL, V. Experimental and simulation temperature evaluation which determine thermal comfort. 17th Air-conditioning and ventilation conference 2006, pp. 65-70.

ZMRHAL, V., DRKAL, F. Hodnocení operativní teploty s využitím simulačního výpočtu. In: Simulace budov a techniky prostředí 2006 – sborník 4. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2006.

ZMRHAL, V., LAIN, M., DRKAL, F. Počítačová simulace přirozeně větraných lodžií bytového objektu. In: Simulace budov a techniky prostředí 2006 – sborník 4. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2006.

MATUŠKA, T., ZMRHAL, V. Stínění fasádních solárních kolektorů budovami. In: Simulace budov a techniky prostředí 2006 – sborník 4. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2006.

MATUŠKA, T., ZMRHAL, V. Počítačový program KOLEKTOR 2.1 pro modelování solárních kolektorů. In: Simulace budov a techniky prostředí 2006 – sborník 4. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2006.

LAIN, M., ZMRHAL, V., DRKAL, F., HENSEN, J. Využití akumulační schopnosti betonové konstrukce budovy pro snížení výkonu zdroje chladu. In: Simulace budov a techniky prostředí 2006 – sborník 4. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2006.

LAIN, M., ZMRHAL, V., DRKAL, F., HENSEN, J. Počítačové simulace nově stavěné administrativní budovy. Budovy a prostredie 2006.

2005

ZMRHAL, V. Thermal Comfort and Temperature Distribution in a Room with Radiant Cooled Ceiling. In Proc. of 8th REHVA World Congres Clima 2005 [CD rom], Lausanne 2005

2004

ZMRHAL, V., DRKAL, F. Hodnocení tepelného komfortu v prostoru s chladicím stropem. In Klimatizace a větrání 2004; Praha 2004, s. 108-115.

ZMRHAL, V.  Thermal comfort in a space with radiant cooled ceiling. In Proc. of AED 2004 [CD rom]. Glasgow 2004.

LAIN, M., DRKAL, F., HENSEN, J., ZMRHAL, V. Low Energy Cooling Techniques for Retrofitted Office Buildings in Central Europe.  Prague 2004, In Proc. of AIVC 2004, s. 79-84.

ZMRHAL, V., DRKAL, F., HENSEN, J., LAIN, M. Možnosti využití nízkoenergetického chlazení v rekonstruovaných budovách. Praha 2004, In Simulace budov v technice prostředí – SBTP 2004, IBPSA-CZ, Praha 2004 s. 131-135

2003

ZMRHAL, V., HENSEN, J., DRKAL, F. Modelling and Simulation of a Room with Radiant Cooling Ceiling. In Proc. of 8th Int. IBPSA Conference Building Simulation 2003, Eindhoven 2003, s. 1491-1496.

2002

ZMRHAL, V., DRKAL, F., SCHWARZER, J. Teplotní a rychlostní pole v místnosti s chladicím stropem. In Simulace budov v technice prostředí – SBTP 2002, IBPSA-CZ, Praha 2002, s. 189-191.

2001

STANKOV, P., DENEV, J., BARTÁK, M., DRKAL, F., LAIN, M., SCHWARZER, J., ZMRHAL, V. Experimental and numerical vestigation of temperature distribution in room with displacement ventilation. In Proc. of 7th World Congress Clima 2001, Napoli 2001

SCHWARZER, J., BARTÁK, M., LAIN, M., ZMRHAL, V. Porovnání teplotního pole vypočteného pomocí CFD s hodnotami CFD obdrženými na modelu v měřítku 1:1. Třešť 2001, In 7.uživatelská konference – FLUENT 2001, díl 1, s. 123-126.