Články v časopisech

Journals papers

2019

ZELENSKÝ, P.; BARTÁK, M.; ZAVŘEL, V.; ZMRHAL, V.; KRUPA, R. CFD analýza ventilátorové komory pro sestavnou klimatizační jednotku. Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(4), 194-197. ISSN 1210-1389.

2018

BAŠTA, J.; DRKAL, F.; ZMRHAL, V. Dodržování názvosloví v oboru techniky prostředí. Vytápění, větrání, instalace. 2018, 61(5), 316-317. ISSN 1210-1389.

FORET, J.; MORÁVEK, P.; KOTT, T.; ZMRHAL, V. Větrání komerčních kuchyní podle ČSN EN 16282. Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(5), 290-295. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V. Přímé volné chlazení datových center. Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(4), 236-242. ISSN 1210-1389.

POSTUPA, M.; ZMRHAL, V. Rotační výměníky a podmínky pro jejich bezporuchový provoz. Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(2), 100-104. ISSN 1210-1389.

2017

BEGENI, M., ZMRHAL, V. Energy Demand and Operating Costs Associated with Mechanical Ventilation of Classrooms. In: Vytápění, větrání, instalace. 2017, roč. 26, č. 6, s. 349-354. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V. Produkce tepla osob jako podklad pro energetické simulační výpočty. In: Vytápění, větrání, instalace. 2017, roč. 26, č. 4, s. 219-224. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V., DRKAL, F., ŠIMÁNEK, V. Koncept větrání. In: Vytápění, větrání, instalace. 2017, roč. 26, č. 3, s. 170-172. ISSN 1210-1389.

2016

ZMRHAL, V.  Výběr stavů venkovního vzduchu pro dimenzování výměníků tepla ve vzduchotechnice. In: Vytápění, větrání, instalace. 2016, roč. 25, č. 1, s. 36-40. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V.  Metodický pokyn pro návrh větrání škol. In: Vytápění, větrání, instalace. 2016, roč. 25, č. 2, s. 72-75. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V., LAIN, M. Národní technická knihovna od návrhu k provozu. Stavebnictví 1/2016. ISSN 1802-2030.

ZMRHAL V., HLAVÁČEK O., HALÍŘ, A., LAIN M. Nový pavilon ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích aneb ve škole se musí větrat. Stavebnictví 1/2016. ISSN 1802-2030.

2015

MATUŠKA T., LAIN, M., ZMRHAL, V. Simulační analýza komplexního energetického systému – případová studie pro téměř nulovou budovu Centra nízkoenergetických budov v Písku In: Vytápění, větrání, instalace. 2015, roč. 24., č. 1, s. 28-32. ISSN 1210-1389.

BEGENI, M., ZMRHAL, V. Potřeba energie pro větrání učeben. In: Vytápění, větrání, instalace. 2015, roč. 24, č. 5, s. 218-222. ISSN 1210-1389.

2014

ZMRHAL, V. Riziko kondenzace u vysokoteplotních klimatizačních systémů. In: Vytápění, větrání, instalace. 2014, roč. 23, č. 2, s. 76-80. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V. Tlakové ztráty kapilárních rohoží – Analytický model (část 3). In: Vytápění, větrání, instalace. 2014, roč. 23, č. 4, s. 162-165. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V. Tlakové ztráty kapilárních rohoží – CFD simulace (část 2). In: Vytápění, větrání, instalace. 2014, roč. 23, č. 3, s. 122-126. ISSN 1210-1389.

BEGENI, M., ZMRHAL, V. Větrání učebny základní školy. In: Vytápění, větrání, instalace. 2014, roč. 23, č. 4, s. 180-183. ISSN 1210-1389.

2013

ZMRHAL, V. Hygienické hodnocení škodlivin ve vnitřním ovzduší a návrh větrání. In: Vytápění, větrání, instalace. 2013, roč. 22, č. 3, s. 98-100. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V. Možnosti úspor energie při chlazení venkovního vzduchu. In: Vytápění, větrání, instalace. 2013, roč. 22, č. 2, s. 50-53. ISSN 1210-1389.

DUŠKA, M., ZMRHAL, V., KREPINDL, J. Regulace chladivových klimatizačních systémů. In: Vytápění, větrání, instalace. 2013, roč. 22, č. 1, s. 2-5. ISSN 1210-1389.

2012

ZMRHAL, V. Tlakové ztráty kapilárních rohoží – Experimentální měření (část 1). In: Vytápění, větrání, instalace. 2012, roč. 22, č. 4, s. 146-151. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V., DUŠKA, M. Potřeba energie pro větrání obytných budov. In: Vytápění, větrání, instalace. 2012, roč. 21, č. 1, s. 2-7. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V., SCHWARZER, J. Využití počítačové simulace CFD pro stanovení součinitelů místních ztrát. In: Vytápění, větrání, instalace. 2012, roč. 21, č. 3, s. 112-117. ISSN 1210-1389.

2011

ZMRHAL, V., ŠŤÁVOVÁ P. Nové požadavky na větrání obytných budov. In: TZB Haustechnik, 2011,  roč. 4, č.1.

ZMRHAL, V., ŠŤÁVOVÁ P. Nové požadavky na větrání obytných budov podle národní přílohy k ČSN EN 15665. In: Vytápění, větrání, instalace. 2011, roč. 20, č. 4, s.184-186. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V., ŠŤÁVOVÁ P. Bilance vlhkosti v obytném prostředí. In: Vytápění, větrání, instalace. 2011, roč. 20, č. 3, s.104-107. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V., DUŠKA, M. Kolik stojí větrání domácnosti? In: TZB Haustechnik. 2011, roč. IV, č. 4, s. 14-16. ISSN 1210-356X.

ZMRHAL, V. Normalizační činnost na Ústavu techniky prostředí. In: Vytápění, větrání, instalace. 2011, roč. 20, č. 4a, s. 253-261. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V. Spotřeba energie vícezónových klimatizačních systémů. In: Vytápění, větrání, instalace. 2011, roč. 20, č. 4a, s. 253-261. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V. Viaczónové klimatizačné systémy. Aká je ich energetická náročnosť. In: TZB Haustechnik. 2011, roč. XIX, č. 3, s. 30-33. ISSN 1210-356X.

2010

ZMRHAL, V. Porovnání spotřeby energie vodních klimatizačních systémů. In: Vytápění, větrání, instalace. 2010, roč. 19, č. 2. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V. Energetická náročnost vícezónových klimatizačních systémů. In: TZB Haustechnik, 2010,  roč. 3, č.2.

2009

ZMRHAL, V. Chladicí stropy. In: Český instalatér,  2009, roč. 19, č. 3.

ZMRHAL, V. Sálavé chladicí systémy. In: TZB Haustechnik, 2009,  roč. 2, č.1.

ZMRHAL, V. Sálavé chladiace systémy – 1.časť. In: TZB Haustechnik, 2009,  roč. 17, č.3.

ZMRHAL, V. Sálavé chladiace systémy – 2.časť. In: TZB Haustechnik, 2009,  roč. 17, č.4.

ZMRHAL, V. a kol. Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal. In: Vytápění, větrání, instalace. 2009, roč. 18, č. 2. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V. Otevřené – konvektivní chladicí stropy. In: Vytápění, větrání, instalace. 2009, roč. 18, č. 3.

2008

ZMRHAL V. Kapilární rohože v praktických aplikacích. In: Vytápění, větrání, instalace. 2008, roč. 17, č. 4. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL V., KREPINDL J., DUŠKA M. Technické aspekty při projektování chladivových systémů. In: Vytápění, větrání, instalace. 2008, roč. 17, č. 5. ISSN 1210-1389.

2007

ZMRHAL, V. Tepelné prostředí v prostoru s kapilárními rohožemi. In Vytápění, větrání, instalace.  2007, roč. 16, č.1, s.37-41. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V. Zkoušení a dimenzování chladicích stropů, In Vytápění, větrání, instalace. 2007, roč. 16, č. 2. ISSN 1210-1389.

MATUŠKA, T., ZMRHAL, V., Stínění fasádních solárních kolektorů budovami, In: Vytápění, větrání, instalace. 2007, roč. 16, č. 3. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V. Asymetrie radiační teploty a její vliv na povrchové teploty sálavých ploch. In: Vytápění, větrání, instalace. 2007, roč. 16, č. 4. ISSN 1210-1389.

LAIN, M., ZMRHAL, V., HENSEN, J. Low Energy Cooling for buildings in the middle Europe -case studies. In: International Journal of Ventilation. 2007. Vol. 7, no. 1, p. 11-21.

2006

ZMRHAL, V. Měření tepelného prostředí se sálavým chladicím stropem. In Vytápění, větrání, instalace. 2006, roč. 15, č. 3,  s.146-151. ISSN 1210-1389.

ZMRHAL, V., VESELÝ, D. Kapilární systémy pro vytápění a chlazení. Český instalatér, 2006.

2005

ZMRHAL, V. Klimatizace prostorů chladicími stropy. In ASB – Architektura, stavebnictví, bydlení 2005, č. 4.

2004

ZMRHAL, V. Hodnocení tepelného komfortu v prostoru s chladicím stropem. In Vytápění, větrání, instalace. 2004, roč. 13, č. 4, s. 149-152. ISSN 1210-1389.

2003

ZMRHAL, V., DRKAL, F., HENSEN, J. Modellering en simulatie ruimte met een koelplafond. In TVVL Magazine volume 32, 2003, no.12, s.51.