Diplomové a bakalářské práce

Aktuálně řešená témata

Jméno  Název Info / Literatura / Podklady
Bakalářské práce – 2019/2020 TZSI 
Bakalářské práce – 2020/2021 TŽP
Matěj Andrýsek Tepelná zátěž od osvětlení
Magisterské diplomové práce – 2020/2021 TŽP 
Filip Cizner Výkon rotačních regeneračních výměníků
Magisterské diplomové práce – 2020/2021 IB
Jaroslav Hrouda Měření, regulace a vizualizace vzduchotechnických zařízení v laboratořích ústavu

Rámcová témata pro budoucí řešení (v případě zájmu mne kontaktujte)

Bakalářské práce – TZSI (TŽP, IB)

Výpočet sluneční radiace podle ASHRAE
Výměníky pro zpětné získávání tepla
Ecodesign větracích jednotek
Výkonové parametry zařízení pro větrání škol

Magisterské diplomové práce (TŽP)

Výpočet tepelné zátěže podle evropských norem
Porovnání přístupů pro výpočet sluneční radiace dle ASHRAE a ČSN
Tlakové ztráty ohebných hadic pro vzduchotechniku
Tepelná zátěž vozů hromadné dopravy
Přenos tepla a vlhkosti u rotačních regeneračních výměníků ZZT
Tepelná zátěž kancelářské budovy během roku a potřeba tepla pro VZT
Testování nového výpočtu tepelné zátěže metodou BESTEST
Získávání vodní páry z venkovního vzduchu
Teplotní faktory rotačních regeneračních výměníků

Doktorské disertační práce

Syndrom suchého oka  – Office eye syndrom
Kondenzace vodní páry na chladiči vzduchu
Klimatizace elektromobilů