Větrání

Obor Technika životního prostředí / Studijní program Technika prostředí

Magisterský předmět (2161065) – letní semestr

Osnova a program výuky ke stažení

Podklad pro cvičení: Tepelná zátěž neklimatizovaných prostorů

Literatura

DRKAL, F., ZMRHAL, V. Větrání. 2. vydání. Vysokoškolské skriptum. Česká technika – nakladatelství ČVUT. 2018.
DRKAL, F., LAIN, M., ZMRHAL, V. Klimatizace. Vysokoškolské skriptum. Česká technika – nakladatelství ČVUT. 2017.
DRKAL, F., ZMRHAL, V. Vybrané statě z větrání a klimatizace. Vysokoškolské skriptum. Česká technika – nakladatelství ČVUT. 2018.