Vzduchotechnika

Studijní program Inteligentní budovy

Magisterský předmět (2162115) – letní semestr

Program přednášek

Předmět Vzduchotechnika obsahuje vybrané partie z větrání vč. průmyslové vzduchotechniky a navazuje na povinný předmět Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika.

 Týden  Téma  Podklady – literatura
1 Tepelná zátěž klimatizovaných a neklimatizovaných prostorů s důrazem na neklimatizované prostory [1] VZD ods. 14.1.3
2 Přirozené větrání – aerace (provozy teplé a horké), šachtové větrání, infiltrace a provětrávání [1] VZD kap. 12 a KPV kap. 17
3 Zpětné získávání tepla ve větrání a klimatizaci [1] VZD kap. 6
4 Větrání bytů a rodinných domů [2] KPV kap. 11
[6]
5 Větrání a klimatizace bazénů [2] KPV kap. 13
6 Alternativní chlazení
7 Větrání kuchyní [2] KPV kap. 12
8 Čisté prostory [2] KPV kap. 14
9 Větrání chladných hal. Místní odsávání [1] VZD kap. 13
10 Větrání garáží [2] KPV kap. 15
11 Větrání plynových kotelen [2] KPV kap. 16
12 Větrání škol [4], [5]
13 Požární větrání, havarijní větrání [2] KPV kap. 18

Literatura:

[1] DRKAL, F., LAIN, M., SCHWARZER, J., ZMRHAL, V. Vzduchotechnika. Přednáškové texty pro předmět  pro studijní program Inteligentní budovy. 2009. Dostupné z: <http://www.ib.cvut.cz/>.
[2] DRKAL, F., LAIN, M., SCHWARZER, J., ZMRHAL, V. Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika. Přednáškové texty pro studijní program Inteligentní budovy. 2009. Dostupné z: <http://www.ib.cvut.cz/>.
[3] Koncept větrání
[4] ZMRHAL. V., DRKAL, F., JIRANOVÁ, J., MATHAUSEROVÁ, Z., ŠIMÁNEK, V. Metodický pokyn pro návrh větrání škol. SFŽP. 2015.
[5] ZMRHAL, V. a kol. Větrání škol v souvislostech. Společnost pro techniku prostředí. 2017. 140 s. ISBN 978-80-02-027188
[6] ZMRHAL, V., ŠŤÁVOVÁ P. Nové požadavky na větrání obytných budov podle národní přílohy k ČSN EN 15665. In: Vytápění, větrání, instalace. 2011, roč. 20, č. 4, s.184-186. ISSN 1210-1389.

Ke studiu lze použít rovněž skripta:

DRKAL, F., ZMRHAL, V. Větrání. 2. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT. ČVUT v Praze 2017. 157 s. ISBN 978-80-01-05181-8

DRKAL, F., LAIN, M., ZMRHAL, V. Klimatizace. 1.vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT. ČVUT v Praze, 2015. 133 s. ISBN 978-80-01-05652-3

Témata pro cvičení

  1. Bilance škodlivin ve větrané místnosti
  2. Přirozené větrání
  3. Zpětné získávání tepla a ohřev větracího vzduchu
  4. Výpočet tepelné zátěže neklimatizovaných prostorů
  5. Větrání obytných budov a potřeba energie na větrání
  6. Větrání bazénů
  7. Návrh potrubní sítě